Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je kiest voor yoga therapie zoals:

  • Als je last hebt van (pijn)klachten en je wilt graag kennis maken met yoga.
  • Als je graag meer in verbinding met je lichaam wilt komen.
  • Als je denkt dat je (teveel) specifieke (pijn)klachten of beperkingen hebt om meteen in een ‘gewone’ groepsles mee te doen.
  • Als je het fijner vindt om gerichte aandacht te krijgen ten aanzien van jouw (pijn)klachten of beperkingen.
  • Als je het prettig vindt om een yogales te krijgen van een erkende yogadocent met een therapeutische achtergrond die tevens ervaringsdeskundige is op het gebied van (pijn)klachten.
  • Als je eenmalig een les wilt waarin gekeken wordt hoe je bepaalde oefeningen op je eigen manier kunt uitvoeren.


Individuele yoga therapie:
Tijdens yoga therapie wordt er gericht gekeken naar de klachten en beperkingen waar je last van hebt. Dit betreft zowel fysieke als mentale klachten.

Als eerste vindt er een intakegesprek plaats waarin de (pijn)klachten worden besproken en wat de mogelijkheden zijn om deze te verzachten en te verbeteren. Met gepaste zorgvuldigheid wordt er samen met je gekeken naar oefeningen die op dat moment bij je passen en in welk tempo deze het beste uitgevoerd kunnen worden. De ademhaling is een belangrijk onderdeel tijdens de therapie, je leert om je adem in te zetten zodat (pijn)klachten verminderen. Ook wordt aandacht besteed aan hoe je met de (pijn)klachten en beperkingen tot nu toe om bent gegaan en hoe je dit op een positief andere manier kunt benaderen. Het is absoluut niet van belang dat je lenig bent, belangrijker is om de aandacht te vestigen op wat je mogelijkheden zijn en hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

Vervolgens wordt er in overleg met jou een traject vastgesteld. Voor aanvang van iedere les wordt er gekeken hoe je proces verloopt en hoe je je daaronder voelt. Zonodig wordt het traject veranderd en/of aangepast.

Vanuit een individueel yoga therapie traject kan er, eventueel als nazorg, worden doorgestroomd naar de reguliere lessen. Mocht er op dat moment geen plaats zijn in de groepslessen die aangeboden worden door Balans in Zijn, dan krijg je ondersteuning in het zoeken naar een geschikte yogales bij je in de buurt.

Mocht het moeilijk voor je zijn om naar een locatie te komen voor yoga therapie, dan kan dit ook bij aan huis plaatsvinden.


Groepsles yoga therapie.
Yoga therapie kan, naast een individueel traject, ook beoefend worden in groepsverband en als dagactiviteit bij bijvoorbeeld klinieken; instellingen; scholen; kuuroorden; kuurreizen etc..

Een voorbeeld hiervan zijn workshops die gegeven worden bij Stichting Batafurai. Deze stichting richt zich op chronisch pijnpatiënten en biedt de mogelijkheid om met meerdaagse trainingen, werkelijke veranderingen in gang te zetten en chronische aandoeningen structureel te verbeteren. Wil je graag meer lezen over studie en werkervaring op dit vlak, klik dan hier.

Yoga therapie kan heel goed samen gaan naast een behandeling van een arts of andere deskundigen echter, zij vervangen deze behandelingen niet!

Voor informatie over tarieven voor yoga therapie, klik hier.