http://www.balansinzijn.nl/wp-content/uploads/Balans-in-Zijn.-Hypnotherapie-mindfulness-en-yoga-Pijn-en-pijnbeleving.-Filosofie-achter-yoga-2500x700.jpg

Yoga is ca 5000 jaar geleden in India ontstaan en is waarschijnlijk de oudste levensleer die er bestaat.

Betekenis van yoga.
In het Sanskriet (de oude heilige taal van India) noemt men yoga: yuga. Yugh betekent eenwording, verbinding, vereniging. De wortel van het woord is verwant met ons woord juk, waarvan de betekenis overeenkomt met samenvoegen, samenbrengen, verbinden. Zoals een juk, twee ossen verbindt om hun kracht te bundelen. Door middel van ademhalingsoefingen, lichaamsoefeningen (asana's ) concentratie oefeningen en meditatie, brengt yoga eenheid in lichaam en geest.

Velen van ons die zich aangetrokken voelen door yoga, delen het verlangen naar vrijheid en wanneer je 'verder' gaat, dan kom je tot de ontdekking dat de werkelijke reis naar vrijheid, binnen in jezelf begint. Door deze persoonlijke reis, je kunt het ook zelfonderzoek noemen, ontstaat bewustwording en heelwording van het Zelf.

Onmisbaar bij het intensief beoefenen van yoga zijn de sutra’s van Patanjali. Patanjali bracht de yoga-filosofie voor het eerst systematisch in kaart en beschreef onder andere een achtvoudig pad dat bewandeld kan worden. Door beoefening van dit achtvoudig pad kun je bewust worden van processen en kun je los gaan laten wat je niet meer nodig hebt. Daardoor kan rust en ruimte ontstaan.

De acht stappen van dit pad zijn:

 1. Yama
  5 leefregels gericht op het het omgaan met elkaar en de buitenwereld. Deze regels zijn: geweldloosheid, waarheid, eerlijkheid, kuisheid (ook het niet verspillen van energie en talenten) en zonder begeerte.
 2. Niyama
  5 leefregels voor het verwerven van gezonde gewoonten en innerlijke kwaliteiten, die voortvloeien uit de onthoudingen. Deze disciplines zijn : reinheid, tevredenheid, zelfbeheersing en zelfonderzoek. Overigens geloof ik persoonlijk in discipline vanuit een natuurlijke behoefte en niet vanuit dwang.
 3. Asana
  Het verkrijgen van lichamelijke gezondheid, kracht en soepelheid door het beoefenen van lichaamshoudingen. Dit kan ook leiden tot mentaal evenwicht. Door asana’s te beoefenen (yoga) kan de geest verstillen, op deze manier kun je je voorbereiden op meditatie.
 4. Pranayama
  Het verkrijgen van energie en vitaliteit met behulp van ademhalingsoefeningen. Ook kun je door middel van de ademhaling de geest tot rust brengen en kan het helpen om pijn, in welk opzicht dan ook, te verzachten en verlichten.
 5. Pratyahara
  Het naar binnen richten van de aandacht door het terugtrekken van de vijf zintuigen (horen, zien, ruiken, proeven, aanraken). Dit kan emotionele rust bevorderen.
 6. Dharana
  Concentratie door je aandacht te richten op een gekozen onderwerp. In zachtheid laat je de gedachten die telkens om aandacht vragen, zonder oordeel gaan. Vervolgens richt je je weer op het gekozen onderwerp.
 7. Dhyana
  Wanneer je een periode achter elkaar in zachtheid kunt concentreren zonder onderbreking of opkomende gedachten, dan kun je spreken van meditatie. De ruimte die gedachten innemen wordt steeds kleiner. Vanuit deze blijvende concentratie kom je in een vertraging en ontspanning terecht van waaruit je kunt ‘kijken’ naar jezelf en je manier van handelen. Het is het kijken naar de verbindingen die je aan gaat met je gedachten en gevoelens in plaats van te kijken naar de gedachten en gevoelens op zich.
 8. Samadhi
  Sama betekent 'gelijk' en dhi 'denken'. Een buitengewone zijns-ervaring. Het is het uitstijgen boven het normale bewustzijn, een innerlijke vrede die alle begrip te boven gaat. Samadhi kent weer verschillende fasen, waarin verschillende ervaringen optreden. Problemen lossen op, het zijn ervaringen die voorbij al het lijden gaan. De uiteindelijke Samadhi is een staat voorbij alle ervaringen en betekent verlichting, eenwording.

Er zijn verschillende vormen van yoga. Er zijn 6 stromingen die van oudsher in India beoefend worden, dit zijn: raja yoga, bhakti yoga, jnana yoga, karma yoga, mantra yoga en hatha yoga. Alle yoga vormen die met beweging te maken hebben, zijn voortgekomen uit de hatha yoga. Hatha yoga wordt ook wel de voorbeoefening van meditatie genoemd.